www.JESOES.com

Alkitab Online Kristiani Indonesia

Website ini berisi seluruh isi Alkitab dari Perjanjian Lama (39 kitab) hingga Perjanjian Baru (27 kitab) beserta perikop (TB), ada 5 buah terjemahan alkitab yaitu:

Untuk membaca Alkitab hanya dalam 1 bahasa terjemahan maka disarankan untuk mengklik salah satu bahasa terjemahan diatas karena lebih cepat loading hanya 1 Alkitab dan meringankan beban Internet anda, jika anda mau membaca beberapa bahasa terjemahan Alkitab sekaligus maka silahkan memakai menu dibawah ini.
Cari isi web dengan Google
(Search by Google)
Cari ayat ayat dalam Alkitab
(Search verses by keywords)
Alkitab (Bible)
Pilih Buku Pasal : Ayat
Choose Book Chapter : Verse
:
Keluaran / Exodus / 출애굽기
12345
- 6 -
78910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
Terjemahan Baru 1974
아가페 쉬운 성경 1994

[Bahasa Indonesia Sehari Hari 1985]
Versi Mudah Dibaca 2006

[English Amplified 2015]
6:1-12 = Pengutusan Musa
(1) (5-24) Tetapi TUHAN berfirman kepada Musa: "Sekarang engkau akan melihat, apa yang akan Kulakukan kepada Firaun; sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi, ya dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya."
(1) 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. “이제, 너는 내가 파라오에게 하는 일을 보게 될 것이다. 내가 큰 능력을 보여 주면 파라오는 내 백성을 내보낼 것이다. 나의 능력을 보고 파라오는 내 백성을 자기 나라에서 쫓아 낼 것이다.”
(1) TUHAN berkata kepada Musa, “Sekarang engkau melihat yang akan Kulakukan terhadap Firaun. Aku akan memakai tangan-Ku yang berkuasa melawan dia lalu ia membiarkan umat-Ku pergi. Ia telah siap membiarkan mereka berangkat bahkan dia memaksa mereka pergi.”
(2) (6-1) Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: "Akulah TUHAN.
(2) 하나님께서 또다시 모세에게 말씀하셨습니다. “나는 여호와이다.
(2) Allah berkata kepada Musa,
(3) (6-2) Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa, tetapi dengan nama-Ku TUHAN Aku belum menyatakan diri.
(3) 나는 아브라함과 이삭과 야곱에게 ‘전능한 하나님’으로 나타났으나, 내 이름을 여호와라고 알리지는 않았다.
(3) “Akulah TUHAN. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka menyebut Aku Allah Yang Mahakuasa. Mereka tidak tahu nama-Ku, TUHAN.
(4) (6-3) Bukan saja Aku telah mengadakan perjanjian-Ku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing,
(4) 나는 또 그들과 언약을 세워서, 그들이 나그네처럼 살고 있던 가나안 땅을 그들에게 주겠다고 약속했다.
(4) Aku telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Aku berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka, tempat mereka akan tinggal, tetapi bukan negeri mereka sendiri.
(5) (6-4) tetapi Aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan Aku ingat kepada perjanjian-Ku.
(5) 나는 이제 이집트 사람들이 노예처럼 다루고 있는 이스라엘 백성들의 울부짖음을 듣고 내 언약을 기억하였다.
(5) Sekarang Aku mendengar jeritan penderitaan mereka. Aku tahu bahwa mereka hamba di Mesir, dan Aku mengingat perjanjian-Ku.
(6) (6-5) Sebab itu katakanlah kepada orang Israel: Akulah TUHAN, Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat.
(6) 그러니 이스라엘 백성에게 내가 하는 말을 전하여라. ‘나는 여호와이다. 나는 이집트 사람들이 너희에게 강제로 시키는 힘겨운 일에서 너희를 구해 줄 것이다. 큰 능력으로 너희를 이집트 사람들의 노예 생활에서 풀어 주어 자유로운 몸이 되게 할 것이다. 그리고 이집트 사람들에게는 무서운 벌을 내릴 것이다.
(6) Oleh karena itu, katakanlah kepada orang Israel, ‘Akulah TUHAN. Aku akan menyelamatkan kamu. Kamu tidak lama lagi menjadi hamba orang Mesir. Aku akan membebaskan kamu dengan kuasa-Ku yang besar. Dan Aku mendatangkan hukuman yang ngeri terhadap orang Mesir.
(7) (6-6) Aku akan mengangkat kamu menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui, bahwa Akulah, TUHAN, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir.
(7) 나는 너희를 내 백성으로 삼고 너희 하나님이 될 것이며, 너희는 내가 너희 여호와 하나님이라는 것을 알게 될 것이다. 나는 이집트 사람들이 너희에게 강제로 시키는 힘든 일에서 너희를 구해 낼 너희의 하나님이다.
(7) Aku menjadikan kamu umat-Ku dan Aku menjadi Allahmu. Akulah TUHAN Allahmu, dan kamu akan tahu bahwa Aku yang membebaskan kamu dari Mesir.
(8) (6-7) Dan Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah Kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu; Akulah TUHAN."
(8) 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 손을 들어 약속했던 땅으로 너희를 인도하리니, 나는 그 땅을 너희에게 줄 것이다. 나는 여호와이다.’”
(8) Dan Aku telah membuat suatu perjanjian besar kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku berjanji untuk memberikan tanah khusus kepada mereka. Aku akan membawa kamu ke sana dan memberikan negeri itu kepadamu menjadi milikmu. Akulah TUHAN.’”
(9) (6-8) Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu.
(9) 그리하여 모세는 이 말씀을 이스라엘 백성에게 전했습니다. 그러나 그들은 용기를 잃어버린 데다가 너무나 고된 노예 생활을 했기 때문에 모세의 말을 들으려 하지 않았습니다.
(9) Musa melaporkan semua hal itu kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya, karena mereka bekerja terlalu berat, sehingga mereka tidak sabar terhadap Musa.
(10) (6-9) Kemudian TUHAN berfirman kepada Musa:
(10) 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다.
(10) TUHAN berkata kepada Musa,
(11) (6-10) "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya."
(11) “가서 이집트 왕 파라오에게 이스라엘 백성을 이 땅에서 내보내야 한다고 말하여라.”
(11) “Pergilah dan katakan kepada Firaun bahwa ia harus membiarkan orang Israel meninggalkan negerinya.”
(12) (6-11) Tetapi Musa berkata di hadapan TUHAN: "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku, aku seorang yang tidak petah lidahnya!"
(12) 그러나 모세가 대답했습니다. “이스라엘 백성도 제 말을 들으려 하지 않는데 하물며 파라오가 제 말을 들을 까닭이 있겠습니까? 더구나 저는 말이 능숙하지 못합니다.”
(12) Jawab Musa, “TUHAN, orang Israel tidak mau mendengarkan aku. Firaun juga pasti tidak mau mendengarkan aku. Aku tidak tahu berbicara.”
6:13-26 = Nenek moyang Musa dan Harun
(13) (6-12) Demikianlah TUHAN telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir.
(13) 하지만 여호와께서는 모세와 아론에게 이집트 왕 파라오에게 가서 말을 전하고, 이스라엘 백성을 이집트에서 인도해 내라고 명령하셨습니다.
(13) TUHAN berbicara kepada Musa dan Harun serta memerintahkan mereka pergi dan berbicara kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir. Allah memerintahkan mereka untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir.
(14) (6-13) Inilah para kepala kaum keluarga mereka: Anak-anak Ruben anak sulung Israel: Henokh, Palu, Hezron dan Karmi; itulah kaum-kaum Ruben.
(14) 이스라엘 각 지파들의 조상은 이러합니다. 이스라엘의 맏아들 르우벤은 네 아들을 두었습니다. 르우벤의 아들은 하녹과 발루와 헤스론과 갈미입니다. 이들이 르우벤의 가족입니다.
(14) [Keluarga Israel] Berikut adalah para kepala keluarga Israel: Anak sulung Israel, Ruben, mempunyai empat anak, yaitu: Henokh, Palu, Hezron, dan Karmi.
(15) (6-14) Anak-anak Simeon: Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin, Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan; itulah kaum-kaum Simeon.
(15) 시므온의 아들은 여무엘과 야민과 오핫과 야긴과 소할과 사울입니다. 사울은 가나안 여자의 아들입니다. 이들이 시므온의 가족입니다.
(15) Anak-anak Simeon yaitu: Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin, Zohar, dan Saul. Ibu Saul orang Kanaan.
(16) (6-15) Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya: Gerson, Kehat dan Merari. Umur Lewi seratus tiga puluh tujuh tahun.
(16) 레위는 백서른일곱 살까지 살았습니다. 레위의 아들 이름은 순서대로 게르손과 고핫과 므라리입니다.
(16) Lewi berumur 137 tahun. Anak-anaknya: Gerson, Kehat, dan Merari.
(17) (6-16) Anak-anak Gerson: Libni dan Simei, menurut kaum mereka.
(17) 게르손은 두 아들을 두었는데, 그 이름은 립니와 시므이입니다. 이들에게는 다 자기 가족이 있었습니다.
(17) Gerson mempunyai dua anak, yaitu Libni dan Simei.
(18) (6-17) Anak-anak Kehat: Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel. Umur Kehat seratus tiga puluh tiga tahun.
(18) 고핫은 백서른세 살까지 살았습니다. 고핫의 아들은 아므람과 이스할과 헤브론과 웃시엘입니다.
(18) Kehat berumur 133 tahun. Anak-anaknya ialah: Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel.
(19) (6-18) Anak-anak Merari: Mahli dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya.
(19) 므라리의 아들은 마흘리와 무시입니다. 족보에 따르면 이들은 레위의 가족입니다.
(19) Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Semua keluarga itu dari Lewi anak Israel.
(20) (6-19) Dan Amram mengambil Yokhebed, saudara ayahnya, menjadi isterinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram seratus tiga puluh tujuh tahun.
(20) 아므람은 자기 아버지의 누이인 요게벳과 결혼했습니다. 요게벳은 아론과 모세를 낳았습니다. 아므람은 백서른일곱 살까지 살았습니다.
(20) Amram berumur 137 tahun. Dia mengawini saudara perempuan ayahnya, Yokhebed, yang melahirkan Harun dan Musa.
(21) (6-20) Anak-anak Yizhar: Korah, Nefeg dan Zikhri.
(21) 이스할의 아들은 고라와 네벡과 시그리입니다.
(21) Anak-anak Yishar ialah Korah, Nefeg, dan Zikhri.
(22) (6-21) Anak-anak Uziel: Misael, Elsafan dan Sitri.
(22) 웃시엘의 아들은 미사엘과 엘사반과 시드리입니다.
(22) Anak-anak Uziel ialah Misael, Elsafan, dan Sitri.
(23) (6-22) Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi isterinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar.
(23) 아론은 엘리세바와 결혼했습니다. 엘리세바는 암미나답의 딸이며 나손의 누이입니다. 엘리세바는 나답과 아비후와 엘르아살과 이다말을 낳았습니다.
(23) Harun mengawini Eliseba anak Aminadab dan saudara Nahason. Harun dan Eliseba melahirkan Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar.
(24) (6-23) Anak-anak Korah: Asir, Elkana dan Abiasaf; itulah kaum-kaum orang Korah.
(24) 고라의 아들은 앗실과 엘가나와 아비아삽입니다. 이들은 고라의 가족입니다.
(24) Anak-anak Korah (nenek moyang orang Korah) ialah Asir, Elkana, Abiasaf.
(25) (6-24) Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi isterinya dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka.
(25) 아론의 아들 엘르아살은 부디엘의 딸과 결혼했습니다. 부디엘의 딸은 비느하스를 낳았습니다. 이들은 레위 집안의 조상들입니다.
(25) Eleazar anak Harun mengawini seorang dari anak Putiel. Ia melahirkan Pinehas. Semua orang itu adalah dari Lewi anak Israel.
(26) (6-25) Itulah Harun dan Musa, yang diperintahkan TUHAN: "Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka."
(26) 바로 이 아론과 모세에게 여호와께서 “이스라엘 백성을 이집트 땅에서 각 무리대로 인도해 내어라” 하고 말씀하셨습니다.
(26) Harun dan Musa adalah dari suku itu. TUHAN berbicara kepada mereka, kata-Nya, “Bawalah umat-Ku orang Israel keluar berkelompok-kelompok.”
6:27 - 7:13 = Musa menghadap Firaun
(27) (6-26) Merekalah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun.
(27) 또한 이집트 왕 파라오에게 가서 이스라엘 백성을 이집트에서 내보내라고 말한 사람 역시 모세와 아론입니다.
(27) Merekalah yang berbicara kepada Firaun raja Mesir untuk membiarkan orang Israel meninggalkan Mesir.
(28) (6-27) Pada waktu TUHAN berfirman kepada Musa di tanah Mesir,
(28) 여호와께서 이집트 땅에서 모세에게 말씀하셨습니다.
(28) [Allah Mengulangi Panggilan-Nya kepada Musa] TUHAN berbicara kepada Musa di tanah Mesir.
(29) (6-28) TUHAN berfirman kepadanya: "Akulah TUHAN; katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang Kufirmankan kepadamu."
(29) “나는 여호와이다. 이집트 왕 파라오에게 내가 하는 말을 다 전하여라.”
(29) Ia berkata, “Akulah TUHAN. Katakan kepada raja Mesir segala sesuatu yang telah Kukatakan kepadamu.”
(30) (6-29) Tetapi Musa berkata di hadapan TUHAN: "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?"
(30) 모세가 여호와께 대답했습니다. “저는 말을 잘 할 줄 모릅니다. 그런데 어찌 파라오가 제 말을 들으려 하겠습니까?”
(30) Musa berdiri di hadapan TUHAN dan berkata, “Aku tidak tahu berbicara. Raja itu tidak akan mendengarkan aku.”
Keluaran / Exodus / 출애굽기
12345
- 6 -
78910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940