www.JESOES.com

Alkitab Online Kristiani Indonesia

Website ini berisi seluruh isi Alkitab dari Perjanjian Lama (39 kitab) hingga Perjanjian Baru (27 kitab) beserta perikop (TB), ada 5 buah terjemahan alkitab yaitu:

Untuk membaca Alkitab hanya dalam 1 bahasa terjemahan maka disarankan untuk mengklik salah satu bahasa terjemahan diatas karena lebih cepat loading hanya 1 Alkitab dan meringankan beban Internet anda, jika anda mau membaca beberapa bahasa terjemahan Alkitab sekaligus maka silahkan memakai menu dibawah ini.
Cari isi web dengan Google
(Search by Google)
Cari ayat ayat dalam Alkitab
(Search verses by keywords)
Alkitab (Bible)
Pilih Buku Pasal : Ayat
Choose Book Chapter : Verse
:
Yehezkiel / Ezekiel / 에스겔
1234567
- 8 -
9101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
Terjemahan Baru 1974
아가페 쉬운 성경 1994

[Bahasa Indonesia Sehari Hari 1985]
Versi Mudah Dibaca 2006

[English Amplified 2015]
8:1-18 = Berhala kekejian yang ada di dalam bait Allah
(1) Pada tahun keenam, dalam bulan yang keenam, pada tanggal lima bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan ALLAH meliputi aku di sana,
(1) 육 년 여섯째 달 오 일에 유다 장로들과 함께 집에 앉아 있었는데, 주 여호와의 능력이 내게 임하였다.
(1) [Kekejian Terdapat di Rumah Tuhan] Pada suatu hari aku, Yehezkiel, duduk di rumahku, dan para pemimpin Yehuda duduk di depanku. Itu terjadi pada hari kelima bulan keenam tahun keenam. Tiba-tiba, kuasa Tuhan ALLAH datang padaku.
(2) dan aku menerima penglihatan: Sungguh, ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat.
(2) 내가 사람의 모습을 보았는데, 허리 아래쪽은 불과 같고, 허리 위쪽은 불에 달군 쇠처럼 빛났다.
(2) Aku melihat sesuatu tampaknya seperti api. Dari pinggang ke bawah seperti api. Dari pinggang ke atas, terang dan bersinar seperti besi panas dalam api.
(3) Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan dan dipegang-Nya jambul kepalaku. Lalu Roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan, yang menimbulkan cemburu itu.
(3) 그가 손 같은 것을 펴더니 내 머리털을 붙잡았다. 하나님의 환상 속에서 주님의 영이 나를 공중으로 들어 올려 예루살렘으로 데려갔다. 그리고는 성전 안뜰로 들어가는 북쪽 문 입구에 내려놓았는데, 그 곳은 질투를 일으키는 우상이 있는 곳이었다.
(3) Kemudian aku melihat sesuatu tampaknya seperti tangan. Tangan itu diulurkan dan menangkap rambut yang ada di kepalaku. Kemudian Roh Tuhan mengangkat aku ke angkasa, dan dalam penglihatan Allah, Ia membawa aku ke Yerusalem. Ia membawa aku ke gerbang dalam — pintu gerbang di bagian utara. Patung yang membuat Allah cemburu terdapat di gerbang itu.
(4) Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel, seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu.
(4) 이스라엘 하나님의 영광이 그 곳에 있었는데 그것은 내가 이전에 들에서 본 모습과 같았다.
(4) Kemuliaan Allah Israel ada di sana, Kemuliaan itu tampaknya seperti penglihatan yang telah kulihat di lembah.
(5) Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, lihatlah ke utara!" Aku melihat ke utara, sungguh, di sebelah utara gerbang mezbah, dekat jalan masuk, terdapat berhala cemburuan tadi.
(5) 그 때, 주님이 내게 말씀하셨다. “사람아, 북쪽을 바라보아라.” 그래서 내가 북쪽을 바라보았더니 문 북쪽에는 제단이 있었고, 문 입구에는 질투의 우상이 있었다.
(5) Allah berbicara kepadaku, kata-Nya, “Anak manusia, pandanglah ke utara.” Jadi, aku memandang, dan di sebelah utara Gerbang Mezbah dekat jalan masuk ada patung yang membuat Allah cemburu.
(6) Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, kaulihatkah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar, yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga Aku harus menjauhkan diri dari tempat kudus-Ku? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi."
(6) 또 주님께서 내게 말씀하셨다. “사람아, 이스라엘 백성들이 무슨 짓을 하고 있는지 보이느냐? 그들이 여기에서 얼마나 더러운 짓을 많이 하고 있는지 보이느냐? 그들의 더러운 짓 때문에 내가 내 성전을 떠난 것이다. 그러나 너는 이보다 더 역겨운 광경을 보게 될 것이다.”
(6) Kemudian Allah berkata kepadaku, “Anak manusia, apakah engkau melihat hal yang mengerikan yang sedang dilakukan orang Israel? Mereka membangunnya di situ, dekat ke Rumah-Ku. Dan jika engkau datang bersama Aku, engkau bahkan akan melihat hal yang lebih menjijikkan lagi.”
(7) Dan dibawa-Nya aku ke pintu pelataran, aku melihat, sungguh, ada sebuah lobang di dalam temboknya.
(7) 주님께서 나를 데리고 뜰 입구로 가셨다. 내가 그 곳에서 보니 벽에 구멍이 있었다.
(7) Jadi, aku pergi ke jalan masuk ke pelataran, dan aku melihat lubang pada dinding.
(8) Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, perbesarlah lobang yang di tembok itu!" Sesudah aku memperbesar lobang itu, lihat, ada sebuah pintu.
(8) 주님께서 내게 말씀하셨다. “사람아, 지금 이 벽을 파 보아라.” 그래서 내가 벽을 팠더니 문 하나가 나타났다.
(8) Allah berkata kepadaku, “Anak manusia, buatlah lubang pada dinding.” Jadi, aku membuat lubang pada dinding, dan aku melihat sebuah pintu.
(9) Firman-Nya kepadaku: "Masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat, yang mereka lakukan di sini."
(9) 주님께서 다시 내게 말씀하셨다. “너는 그 곳에 들어가서 그들이 저지르고 있는 끔찍하고 악한 일들을 보아라.”
(9) Kemudian Allah berkata kepadaku, “Masuk ke dalam dan lihatlah hal-hal yang jahat dan menjijikkan yang sedang dilakukan orang di sana.”
(10) Lalu aku masuk dan melihat, sungguh, segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya.
(10) 그래서 내가 들어가 보았더니 온갖 종류의 기어다니는 것과 징그러운 짐승과 이스라엘 백성의 우상들이 온통 벽면에 그려져 있었다.
(10) Jadi, aku pergi ke dalam dan melihat. Aku melihat patung semua jenis binatang melata dan binatang yang aku benci mengingatnya. Patung itu ialah berhala yang keji yang disembah orang Israel. Ada gambar binatang diukir pada sekeliling tembok.
(11) Dan di hadapannya berdiri tujuh puluh orang tua-tua kaum Israel, dengan Yaazanya bin Safan di tengah-tengah mereka dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas.
(11) 그림들 앞에는 이스라엘의 장로 칠십 명이 서 있었는데, 사반의 아들 야아사냐도 그들과 함께 서 있었다. 그들은 모두 향로를 들고 있었고 그 향의 연기가 구름처럼 올라가고 있었다.
(11) Kemudian aku perhatikan bahwa Yaazanya anak Safam dan 70 pemimpin Israel bersama orang banyak menyembah di tempat itu. Di sana mereka duduk di depan umat, dan setiap pemimpin mempunyai kemenyannya sendiri dan makanan di tangannya. Asap dari kemenyan yang dibakar itu naik ke udara.
(12) Firman-Nya kepadaku: "Kaulihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata: TUHAN tidak melihat kita; TUHAN sudah meninggalkan tanah ini."
(12) 주님께서 내게 말씀하셨다. “사람아, 이스라엘의 장로들이 이 어두운 곳에서 무슨 짓을 하고 있는지 보았느냐? 그들이 각각 자기가 섬기는 우상의 방에 있는 것을 보았느냐? 그들이 뭐라고 말하더냐? ‘여호와께서 우리를 보고 있지 않으시며 이 땅을 버리셨다’고 말하지 않더냐?”
(12) Kemudian Allah berkata kepadaku, “Anak manusia, apakah engkau lihat yang dilakukan para pemimpin Israel dalam yang gelap? Setiap orang mempunyai kamar tersendiri untuk dewanya sendiri. Mereka berkata kepada diri sendiri, ‘TUHAN tidak dapat melihat kita. TUHAN telah meninggalkan negeri ini.’”
(13) Ditambahkan-Nya lagi: "Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan."
(13) 주님께서 또 내게 말씀하셨다. “이제 너는 그들이 이보다 더 못된 짓을 하고 있는 광경을 보게 될 것이다.”
(13) Kemudian kata-Nya kepadaku, “Jika engkau datang bersama Aku, engkau akan melihat yang lebih menjijikkan lagi yang dilakukan orang-orang itu.”
(14) Lalu dibawa-Nya aku dekat pintu gerbang rumah TUHAN yang di sebelah utara, sungguh, di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus.
(14) 주님은 다시 나를 성전 북문 입구로 데려가셨는데, 여자들이 그 곳에 앉아서 담무스 신을 위해 울고 있는 모습이 보였다.
(14) Kemudian Allah membawa aku ke jalan masuk Bait TUHAN. Pintu gerbang itu di sebelah utara. Aku melihat perempuan-perempuan duduk di sana dan menangis. Mereka sedih tentang dewa Tamus.
(15) Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, kaulihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi dari pada ini."
(15) 주님께서 내게 말씀하셨다. “사람아, 이것을 보았느냐? 이제 이보다 더 역겨운 광경을 보게 될 것이다.”
(15) Allah berkata kepadaku, “Anak manusia, apakah engkau melihat hal-hal yang mengerikan itu? Datanglah bersama Aku dan engkau akan melihat hal-hal bahkan yang lebih buruk lagi.”
(16) Kemudian dibawa-Nya aku ke pelataran dalam rumah TUHAN; sungguh, dekat jalan masuk ke bait TUHAN, di antara balai Bait Suci dan mezbah ada kira-kira dua puluh lima orang laki-laki, yang membelakangi bait TUHAN dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur.
(16) 주님께서 다시 나를 성전 안뜰로 데려가셨다. 성전 입구, 곧 현관과 제단 사이에 이십오 명 정도의 사람들이 여호와의 성전을 등진 채 동쪽을 바라보며 태양을 향해 절하고 있었다.
(16) Kemudian Dia membawa aku ke pelataran bagian dalam Bait TUHAN. Di tempat itu, aku melihat 25 orang bersujud dan menyembah. Mereka ada di antara serambi muka dan mezbah — tetapi mereka menghadap ke arah yang salah. Mereka membelakangi Tempat Kudus TUHAN. Mereka bersujud menyembah matahari.
(17) Lalu firman-Nya kepadaku: "Kaulihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hati-Ku? Sungguh, mereka berkelakuan tak senonoh di hadapan-Ku.
(17) 주님께서 내게 말씀하셨다. “사람아, 너는 보았느냐? 유다 백성이 여기에서 하고 있는 저 더러운 짓들을 하찮다고 하겠느냐? 그들은 온 땅을 폭력으로 가득 채워 놓고 계속해서 나를 분노하게 만들고 심지어 코에 나뭇가지를 대며 우상을 섬기고 있다.
(17) Kemudian Allah mengatakan, “Anak manusia, apakah engkau melihat itu? Orang Yehuda menganggap bahwa Rumah-Ku tidak penting, sehingga mereka melakukan hal yang mengerikan di Rumah-Ku. Negeri itu penuh dengan kekerasan, dan mereka terus melakukan hal yang membuat Aku marah. Lihatlah, mereka memakai cincin pada hidungnya memuliakan bulan sebagai dewa palsu.
(18) Oleh karena itu Aku akan membalas di dalam kemurkaan-Ku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepada-Ku dengan suara yang nyaring, Aku tidak akan mendengarkan mereka."
(18) 그러므로 이제 내가 그들의 죄를 갚을 것이며, 그들을 불쌍히 여기지 않고 아끼지도 않을 것이다. 그들이 큰 소리로 부르짖어도 들은 척도 안 할 것이다.”
(18) Aku akan menunjukkan amarah-Ku kepada mereka. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan apa pun kepada mereka. Aku tidak merasa kasihan terhadap mereka. Mereka akan berteriak kepada-Ku — tetapi Aku tidak mau mendengarkannya.”
Yehezkiel / Ezekiel / 에스겔
1234567
- 8 -
9101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748