www.JESOES.com

Alkitab Online Kristiani Indonesia

Website ini berisi seluruh isi Alkitab dari Perjanjian Lama (39 kitab) hingga Perjanjian Baru (27 kitab) beserta perikop (TB), ada 5 buah terjemahan alkitab yaitu:

Untuk membaca Alkitab hanya dalam 1 bahasa terjemahan maka disarankan untuk mengklik salah satu bahasa terjemahan diatas karena lebih cepat loading hanya 1 Alkitab dan meringankan beban Internet anda, jika anda mau membaca beberapa bahasa terjemahan Alkitab sekaligus maka silahkan memakai menu dibawah ini.
Cari isi web dengan Google
(Search by Google)
Cari ayat ayat dalam Alkitab
(Search verses by keywords)
Alkitab (Bible)
Pilih Buku Pasal : Ayat
Choose Book Chapter : Verse
:
Mikha / Micah / 미가
123
- 4 -
567
Terjemahan Baru 1974
아가페 쉬운 성경 1994

[Bahasa Indonesia Sehari Hari 1985]
Versi Mudah Dibaca 2006

[English Amplified 2015]
4:1-5 = Sion sebagai pusat kerajaan damai
(1) Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir: gunung rumah TUHAN akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit; bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana,
(1) 그 날이 오면 여호와의 성전이 서 있는 산은 모든 언덕 위에 높이 솟아 산들 가운데 가장 중요하게 될 것이며, 모든 나라의 민족들이 그 곳으로 몰려올 것이다.
(1) [Hukum Akan Datang dari Yerusalem] Pada hari-hari terakhir, gunung Bait TUHAN akan berdiri lebih tinggi daripada segala gunung. Gunung itu menjulang tinggi di atas segala bukit. Orang dari segala penjuru berduyun-duyun ke sana.
(2) dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata: "Mari, kita naik ke gunung TUHAN, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya dan supaya kita berjalan menempuhnya; sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman TUHAN dari Yerusalem."
(2) 많은 민족들이 와서 말하기를 “자, 여호와의 산으로 올라가자. 야곱의 하나님의 성전으로 올라가자. 하나님께서 그의 길을 우리에게 가르쳐 주실 것이니 우리가 그의 길을 따르자”라고 할 것이다. 왜냐하면 주의 가르침이 시온에서 나오며, 여호와의 말씀이 예루살렘에서 나오기 때문이다.
(2) Banyak orang pergi ke sana serta mengatakan, “Mari kita pergi ke Gunung TUHAN, ke Bait Allah Yakub. Allah akan mengajarkan jalan hidup kepada kita, dan kita mengikut Dia.” Ajaran-Nya, pesan TUHAN, dimulai di Yerusalem di atas Gunung Sion dan sampai ke seluruh dunia.
(3) Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh; mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas; bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang.
(3) 주께서 나라들 사이의 다툼을 판단하시고 멀리 떨어진 강한 나라들을 꾸짖으실 것이니 나라마다 칼을 쟁기로 만들고 창을 낫으로 만들 것이다. 다시는 나라들이 서로 싸우지 않으며 전쟁 연습도 하지 않을 것이다.
(3) Kemudian Allah bertindak sebagai Hakim mengakhiri pertentangan di tengah-tengah umat di banyak tempat. Ia akan menentukan apa yang benar bagi bangsa-bangsa besar yang jauh dan dekat. Mereka akan berhenti memakai senjatanya untuk berperang. Mereka menempa pedangnya menjadi bajak dan memakai tombaknya menjadi alat menuai. Semua peperangan di antara bangsa-bangsa akan berhenti. Mereka tidak lagi berlatih untuk berperang.
(4) Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut TUHAN semesta alam yang mengatakannya.
(4) 사람마다 자기 포도나무와 무화과나무 아래 앉을 것이다. 아무도 그들을 두려움에 빠뜨리지 않을 것이니 이는 만군의 여호와께서 말씀하셨기 때문이다.
(4) Mereka akan duduk di bawah pohon anggurnya dan pohon aranya sendiri. Tidak seorang pun yang membuat mereka takut sebab TUHAN Yang Mahakuasa yang mengatakannya.
(5) Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama TUHAN Allah kita untuk selamanya dan seterusnya.
(5) 다른 모든 민족은 각기 자기 신을 따를 것이나 우리는 우리 하나님 여호와의 이름을 영원토록 따를 것이다.
(5) Semua orang dari bangsa lain mengikut dewanya sendiri, tetapi kita mengikut TUHAN Allah kita selama-lamanya.
4:6-14 = Penyelamatan puteri Sion
(6) Pada hari itu, demikianlah firman TUHAN, Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang, dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah Kucelakakan.
(6) 여호와의 말씀이다. “그 날이 오면 저는 사람을 내게로 불러모으고 쫓겨나고 상처 입은 사람을 다시 데려오겠다.
(6) [Kerajaan Dipulihkan] TUHAN berkata, “Yerusalem sakit dan pincang dan telah dibuang. Kota itu tersiksa dan dihukum, tetapi Aku akan membawanya kembali kepada-Ku.
(7) Mereka yang pincang akan Kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan TUHAN akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya.
(7) 내가 저는 사람을 살려 주고 쫓겨난 자들이 강한 나라를 세우도록 해 주겠다. 나 여호와가 영원토록 시온 산에서 그들의 왕이 될 것이다.
(7) Orang dari kota yang pincang itu satu-satunya yang akan selamat. Mereka dipaksa berangkat, tetapi Aku membuatnya menjadi bangsa yang kuat.” TUHANlah yang menjadi Rajanya. Ia akan memerintah dari Gunung Sion sampai selama-lamanya.
(8) Dan engkau, hai Menara Kawanan Domba, hai Bukit puteri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas puteri Yerusalem.
(8) 너, 양 떼의 망대와 같은 굳건한 예루살렘아, 너는 옛날처럼 다시 나라가 될 것이다. 왕의 권세가 다시 네게로 올 것이다.”
(8) Dan engkau, hai Menara Kawanan Domba, waktumu akan tiba. Hai Ofel, Bukit Sion, kedaulatanmu yang dahulu kembali kepadamu. Ya, kerajaan akan kembali ke Yerusalem seperti semula.
(9) Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan?
(9) 어찌하여 너희가 그렇게 큰 소리로 우느냐? 너희 가운데 왕이 없느냐? 너희 지도자가 없어졌느냐? 그래서 아이를 낳는 여자처럼 몸부림치느냐?
(9) [Mengapa Israel Harus Pergi ke Babel?] Sekarang mengapa kamu menangis begitu kuat? Apakah rajamu telah pergi? Apakah kamu kehilangan pemimpin? Kamu menderita seperti perempuan yang melahirkan.
(10) Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai puteri Sion, seperti perempuan yang melahirkan! Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang, terpaksa engkau berjalan sampai Babel; di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus oleh TUHAN dari tangan musuhmu.
(10) 시온의 백성아, 아이를 낳는 여자처럼 몸부림치고 소리쳐라. 이제 너희는 이 성을 떠나 들에서 살아야 한다. 너희는 바빌론으로 끌려갈 것이나 그 곳에서 구원 받을 것이다. 여호와께서 그 곳으로 가셔서, 원수의 손에서 너희를 건지실 것이다.
(10) Hai Putri Sion, menderitalah seperti perempuan yang melahirkan. Tinggalkanlah kota itu dan berdiam di ladang. Pergilah ke Babel, tetapi kamu akan diselamatkan dari sana. TUHAN akan datang menyelamatkan kamu dari sana. Ia akan membawa kamu dari musuhmu.
(11) Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau, dengan berkata: "Biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion!"
(11) 이제 많은 나라들이 너희를 치러 왔다. 그들이 말하기를 “시온을 멸망시키자. 시온을 무너뜨린 것을 자랑하자”고 한다.
(11) [Tuhan Akan Membinasakan Banyak Bangsa] Banyak bangsa telah datang untuk berperang menentang kamu. Mereka berkata, “Lihatlah, itu Sion. Mari kita menyerangnya.”
(12) Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan TUHAN; mereka tidak mengerti keputusan-Nya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan.
(12) 그러나 그들은 여호와께서 무엇을 생각하고 계신지 모르고 있다. 주의 계획을 깨닫지 못하고 있다. 여호와께서는 타작 마당 위의 곡식단을 타작하듯 그들을 치실 것이다.
(12) Mereka mempunyai rencananya, tetapi mereka tidak tahu rencana TUHAN. Ia telah membawa mereka ke sana untuk maksud tertentu. Mereka akan ditindas seperti gandum di tempat penggilingan tepung.
(13) Bangkitlah dan iriklah, hai puteri Sion, sebab tandukmu akan Kubuat seperti besi, dan kukumu akan Kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa; engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi TUHAN dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi.
(13) “시온의 딸들아, 일어나 그들을 쳐라. 내가 너희를 쇠뿔을 가진 것처럼 강하게 해 주겠다. 놋쇠굽을 가진 것처럼 굳세게 해 주겠다. 너희가 여러 나라를 쳐서 산산조각낼 것이며 그들의 재산을 내게로 가져올 것이다. 그들의 보물을 온 땅의 주인인 내게 가져올 것이다.”
(13) [Israel Akan Menaklukkan Musuhnya] “Hai umat Yerusalem, bangkitlah dan binasakanlah orang itu. Aku akan membuat kamu sangat kuat seakan-akan kamu mempunyai tanduk besi dan kuku tembaga. Kamu akan memukul banyak orang hingga berkeping-keping. Kamu akan memberikan kekayaan mereka kepada TUHAN. Kamu akan memberikan harta mereka kepada-Nya seluruh bumi.”
Mikha / Micah / 미가
123
- 4 -
567