www.JESOES.com

Alkitab Online Kristiani Indonesia

Website ini berisi seluruh isi Alkitab dari Perjanjian Lama (39 kitab) hingga Perjanjian Baru (27 kitab) beserta perikop (TB), ada 5 buah terjemahan alkitab yaitu:

Untuk membaca Alkitab hanya dalam 1 bahasa terjemahan maka disarankan untuk mengklik salah satu bahasa terjemahan diatas karena lebih cepat loading hanya 1 Alkitab dan meringankan beban Internet anda, jika anda mau membaca beberapa bahasa terjemahan Alkitab sekaligus maka silahkan memakai menu dibawah ini.
Cari isi web dengan Google
(Search by Google)
Cari ayat ayat dalam Alkitab
(Search verses by keywords)
Alkitab (Bible)
Pilih Buku Pasal : Ayat
Choose Book Chapter : Verse
:
Yehezkiel / Ezekiel / 에스겔
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
- 32 -
33343536373839404142434445464748
Terjemahan Baru 1974
Bahasa Indonesia Sehari Hari 1985

[아가페 쉬운 성경 1994]
Versi Mudah Dibaca 2006

[English Amplified 2015]
32:1-32 = Nyanyian ratapan mengenai Firaun
(1) Pada tahun kedua belas, dalam bulan yang kedua belas, pada tanggal satu bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku:
(1) Pada tanggal satu bulan dua belas dalam tahun kedua belas masa pembuangan kami, TUHAN berkata kepadaku,
(1) [Firaun: Singa atau Buaya?] Pada hari pertama bulan kedua belas, tahun kedua belas, perkataan TUHAN datang kepadaku. Kata-Nya,
(2) Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun, raja Mesir dan katakanlah kepadanya: Engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa. Tetapi engkau seperti buaya di laut; sungai-sungaimu kaubuat berbuih, engkau mengeruhkan airnya dengan kaki dan menggelompar dalam lumpur sungainya.
(2) "Hai manusia fana, berilah peringatan keras kepada raja Mesir. Sampaikanlah pesan-Ku ini kepadanya, 'Engkau berlagak seperti singa muda di antara bangsa-bangsa, tetapi engkau lebih menyerupai buaya yang berkecimpung di dalam air. Kakimu mengeruhkan dan mengotorkan segala sungai.
(2) “Anak manusia, nyanyikanlah nyanyian duka tentang Firaun, raja Mesir. Katakan kepadanya, ‘Engkau menganggap bahwa engkau seperti singa muda yang berkuasa, berjalan dengan sombong di tengah-tengah bangsa-bangsa, tetapi sesungguhnya, engkau seperti buaya dalam danau. Engkau melawan arus. Engkau membuat air berlumpur dengan kakimu dan membuat sungai-sungai Mesir berbuih.’”
(3) Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku memasang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak, dan mengangkat engkau di dalam pukat-Ku.
(3) Pada waktu bangsa-bangsa berkumpul, Aku akan menangkap engkau dengan jala-Ku, dan membiarkan bangsa-bangsa itu menyeret engkau ke darat.
(3) Inilah yang dikatakan Tuhan ALLAH: “Aku telah mengumpulkan banyak orang. Sekarang Aku melemparkan jala-Ku kepadamu. Kemudian orang menarikmu.
(4) Kuhempaskan engkau ke tanah, Kulemparkan engkau ke padang. Dan ke atasmu Kusuruh hinggap segala burung di udara, dengan dagingmu Kukenyangkan binatang-binatang seluruh bumi.
(4) Engkau akan Kuhempaskan ke tanah dan semua burung serta binatang dari seluruh dunia akan Kusuruh memakan engkau.
(4) Kemudian Aku menjatuhkanmu ke tanah yang kering. Aku melemparkanmu ke ladang. Aku membiarkan semua burung datang dan memakanmu. Aku membiarkan binatang liar dari setiap tempat datang dan memakanmu hingga kenyang.
(5) Dagingmu Kubiarkan berhamburan di atas pegunungan, lembah-lembah Aku penuhi dengan bangkai-bangkaimu.
(5) Lalu gunung-gunung dan lembah-lembah akan Kupenuhi dengan bangkaimu yang membusuk itu.
(5) Aku menyerakkan tubuhmu di gunung-gunung. Aku memenuhi lembah dengan mayatmu.
(6) Bumi Kuberi minum darahmu yang mengalir, ya, juga gunung-gunung; dan alur-alur sungai akan penuh dengannya.
(6) Darahmu akan Kutumpahkan sehingga membasahi gunung-gunung dan memenuhi sungai-sungai.
(6) Aku mencurahkan darahmu di gunung-gunung, meresap masuk tanah. Sungai-sungai menjadi penuh karena engkau.
(7) Waktu Aku membinasakan engkau, langit akan Kututup dan bintangnya Kubuat berkabut. Matahari Kututup dengan awan dan bulan, cahayanya tak disinarkan.
(7) Pada saat Aku membinasakan engkau, langit akan Kuselubungi dan bintang-bintang akan Kuredupkan. Matahari akan Kusembunyikan di balik awan dan bulan tidak akan bercahaya.
(7) Aku akan membuatmu tidak tampak. Aku menutup langit dan membuat bintang-bintang gelap. Aku menutup matahari dengan awan, dan bulan tidak bersinar.
(8) Semua yang bersinar di langit akan Kugelapkan demi engkau. Kegelapan Kudatangkan atas tanahmu, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
(8) Sungguh, segala terang di langit akan Kupadamkan, dan bumi akan Kujadikan gelap gulita. Aku, TUHAN Yang Mahatinggi telah berbicara.
(8) Aku membuat semua alat penerang di langit menjadi gelap di atasmu. Aku membuat seluruh negerimu gelap.” Demikianlah firman Tuhan ALLAH.
(9) Aku menggelisahkan hati banyak bangsa, kalau Aku membawa kamu sebagai tawanan di tengah bangsa-bangsa, ke negeri-negeri yang belum kamu kenal.
(9) Pada waktu Aku menyiarkan berita tentang kehancuranmu di negeri-negeri yang belum kaukenal, banyak bangsa akan menjadi cemas.
(9) “Aku akan membuat banyak orang sedih dan bingung ketika Aku membawa musuh membinasakanmu. Bangsa yang engkau tidak kenal pun menjadi marah.
(10) Aku akan membuat banyak bangsa kaget melihat engkau, dan raja-rajanya akan menggigil melihatmu, kalau Aku menetak-netakkan pedang-Ku di hadapan mereka. Mereka akan gentar, terus-menerus, masing-masing demi hidupnya, pada hari kesudahanmu.
(10) Sungguh, Aku akan mengayunkan pedang-Ku dan mengalahkan engkau. Raja-raja dan bangsa-bangsa akan melihat tindakan-Ku itu terhadap engkau. Pada saat itu mereka akan gemetar ketakutan dan menggigil karena takut mati.'"
(10) Aku membuat banyak orang terkejut karena engkau. Raja-rajanya menjadi ngeri terhadap engkau ketika Aku mengacungkan pedang-Ku di depan mereka. Mereka gemetar dengan ketakutan pada hari kejatuhanmu. Setiap raja menjadi takut atas hidupnya sendiri.”
(11) Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Pedang raja Babel akan datang atasmu.
(11) TUHAN Yang Mahatinggi berkata kepada raja Mesir, "Pedang raja Babel akan diacungkan kepadamu.
(11) Tuhan ALLAH berkata tentang hal berikut, “Pedang raja Babel akan datang memerangimu.
(12) Aku akan membuat khalayak pengikutmu berebahan oleh pedang para pahlawan, semuanya yang terganas di antara bangsa-bangsa. Kecongkakan Mesir akan dipatahkan dan khalayak pengikutnya semua dipunahkan.
(12) Prajurit-prajurit dari bangsa-bangsa yang kejam akan Kusuruh mencabut pedang mereka dan membantai seluruh rakyatmu. Rakyatmu dan segala apa yang kaubanggakan akan hancur lebur.
(12) Aku memakai tentara membunuh umatmu dalam pertempuran. Mereka datang dari bangsa-bangsa yang sangat kejam. Mereka membinasakan barang-barang Mesir yang dibanggakannya. Orang Mesir akan binasa.
(13) Semua binatangnya akan Kubinasakan dari tepi sungai-sungai besar; kaki manusia tidak lagi mengeruhkannya dan di dalamnya tiada hewan menggelompar.
(13) Ternakmu akan Kubantai di tepi sungai-sungai tempat mereka minum. Baik manusia maupun hewan tak akan mengeruhkan air sungai itu lagi.
(13) Banyak binatang dekat sungai-sungai di Mesir, juga akan Kubinasakan semuanya. Orang tidak lagi membuat air berlumpur dengan kakinya. Kaki-kaki lembu tidak lagi membuat air berlumpur.
(14) Maka airnya akan Kujernihkan, sungai-sungainya akan Kubuat mengalir seperti minyak, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
(14) Maka sungai-sungai di negerimu akan Kujernihkan dan Kubuat mengalir dengan tenang. Aku, TUHAN Yang Mahatinggi telah berbicara.
(14) Jadi, Aku membuat air di Mesir tenang. Aku membuat sungai-sungainya mengalir dengan lambat — seperti minyak yang mengalir.” Demikianlah firman Tuhan ALLAH.
(15) Pada saat Mesir Kujadikan sunyi sepi, juga habis dilenyapkan segala isi negeri dan semua penduduknya habis Kumusnahkan, mereka akan tahu bahwa Akulah TUHAN.
(15) Bilamana Mesir Kujadikan padang gurun yang sepi, serta Kubinasakan semua yang tinggal di situ, mereka akan tahu bahwa Akulah TUHAN.
(15) “Aku akan membuat tanah Mesir sunyi. Tanah itu kehilangan segala sesuatu. Aku menghukum semua orang yang tinggal di Mesir sehingga mereka tahu bahwa Akulah TUHAN.
(16) Inilah ratapan yang seharusnya dinyanyikan; kaum perempuan bangsa-bangsa akan menyanyikannya; mereka akan menyanyikannya atas Mesir dan atas seluruh rakyatnya yang banyak, demikianlah firman Tuhan ALLAH."
(16) Peringatan yang keras ini akan menjadi nyanyian kabung. Kaum wanita dari bangsa-bangsa lain akan menyanyikannya sebagai tanda berkabung bagi Mesir dan seluruh rakyatnya. Aku, TUHAN Yang Mahatinggi telah berbicara."
(16) Inilah nyanyian duka yang dinyanyikan orang untuk Mesir. Putri-putri bangsa-bangsa lain akan menyanyikan nyanyian duka terhadap Mesir. Mereka menyanyikannya selaku nyanyian duka tentang Mesir dan semua rakyatnya.” Demikianlah firman Tuhan ALLAH.
(17) Pada tahun kedua belas, dalam bulan pertama, pada tanggal lima belas bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku:
(17) Pada tanggal lima belas bulan satu dalam tahun kedua belas masa pembuangan kami, TUHAN berkata lagi kepadaku,
(17) [Mesir Dibinasakan] Pada hari kelima belas bulan itu, tahun kedua belas, perkataan TUHAN datang kepadaku. Kata-Nya,
(18) Hai anak manusia, perdengarkanlah suatu ratapan--engkau bersama kaum perempuan bangsa-bangsa yang hebat--mengenai khalayak ramai di Mesir dan turunkanlah mereka ke bumi yang paling bawah menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur.
(18) "Hai manusia fana, berkabunglah bagi rakyat di Mesir. Kirimlah mereka ke dunia orang mati bersama-sama dengan negeri-negeri kuat lainnya.
(18) “Anak manusia, tangisilah orang Mesir. Bawalah Mesir dan putri-putri bangsa berkuasa ke kuburan. Bawa mereka ke dunia bawah di mana mereka akan bergabung dengan orang lain yang pergi ke lubang yang dalam.
(19) Dari siapakah engkau lebih cantik? Turunlah dan berbaringlah bersama orang-orang yang tidak bersunat!
(19) Katakanlah kepada mereka, 'Sangkamu kamukah yang paling jelita? Kamu akan turun ke dunia orang mati, dan dibaringkan di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah.'
(19) Hai Mesir, engkau tidak lebih baik daripada orang lain. Pergi ke tempat orang mati. Pergi berbaring dengan orang asing itu.
(20) Mereka akan rebah di tengah orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang dan seluruh rakyatnya yang banyak akan telentang bersama dia.
(20) Bangsa Mesir akan mati bersama dengan mereka yang tewas dalam pertempuran. Sebuah pedang sudah siap untuk membunuh mereka semua.
(20) Mesir akan pergi bersama semua orang lain yang terbunuh dalam pertempuran. Musuh telah membawanya bersama semua orangnya.
(21) Orang-orang berkuasa yang gagah perkasa beserta pembantu-pembantunya akan berbicara mengenai dia dari tengah dunia orang mati: Mereka telah turun dan telentang, orang-orang yang tidak bersunat itu, yang mati terbunuh oleh pedang.
(21) Pahlawan-pahlawan yang gagah berani dan orang-orang yang berperang di pihak Mesir menyambut dengan gembira kedatangan orang Mesir ke dunia orang mati. Mereka bersorak begini, 'Orang-orang yang tidak mengenal Allah itu telah tewas dalam pertempuran. Sekarang mereka datang ke mari dan berbaring di sini!'
(21) Orang kuat dan berkuasa dibunuh dalam pertempuran. Orang asing itu pergi ke tempat orang mati. Dan dari tempat itu, mereka yang terbunuh akan berbicara kepada Mesir dan penolongnya.
(22) Di situ Asyur dengan semua sekutunya, sekelilingnya terdapat kuburnya; mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang.
(22) Asyur berbaring di sana, dikelilingi oleh kuburan prajurit-prajuritnya. Mereka semua telah tewas dalam pertempuran. Kuburan mereka ada di bagian yang paling dalam di dunia orang mati. Ketika masih hidup, mereka menimbulkan ketakutan di dunia.
(22) Asyur dan semua tentaranya ada dalam tempat orang mati. Kuburan mereka ada di lubang yang dalam. Semua tentara Asyur terbunuh dalam pertempuran. Kuburan mereka semua ada di sekeliling kuburannya. Ketika mereka masih hidup, mereka membuat orang takut, tetapi mereka semua terbunuh dalam pertempuran.
(23) Kuburnya ditentukan pada bagian yang terdalam dari liang dan kumpulan pengikutnya terdapat sekeliling kuburnya; mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup.
(23) (32:22)
(23) (32:22)
(24) Di situ Elam dan sekeliling kuburnya seluruh rakyatnya yang banyak; mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang tanpa disunat turun ke bumi yang paling bawah, yang dari pihaknya menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur.
(24) Elam ada di sana dengan kuburan prajuritnya di sekelilingnya. Tanpa disunat, mereka semua tewas dalam pertempuran, lalu turun ke dunia orang mati. Ketika hidup, mereka menimbulkan ketakutan, tetapi sekarang mereka telah mati dan harus menanggung malu bersama orang-orang yang telah tewas dalam pertempuran.
(24) Elam ada di sana dan semua tentaranya di sekeliling kuburannya. Semua mereka terbunuh dalam pertempuran. Orang asing itu pergi jauh ke dalam tanah. Ketika mereka meninggal, mereka membuat orang takut, tetapi mereka membawa aibnya ke lubang yang dalam itu.
(25) Di tengah orang-orang yang mati terbunuh disediakan tempat tidur baginya dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya; mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang. Oleh sebab ketakutan terhadap mereka sudah ditimbulkan di dunia orang-orang hidup, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur; mereka ditempatkan di tengah orang-orang yang mati terbunuh.
(25) (32:24)
(25) Mereka telah membuat tempat tidur untuk Elam dan semua tentaranya yang terbunuh dalam pertempuran. Tentara Elam semua ada di sekeliling kuburannya. Semua orang asing itu terbunuh dalam pertempuran. Ketika mereka masih hidup, mereka membuat orang takut, tetapi mereka membawa aibnya bersamanya ke lubang yang dalam itu. Mereka disatukan dengan semua orang lain yang terbunuh.
(26) Di situ Mesekh dan Tubal dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya; mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang, sebab mereka menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup.
(26) Mesekh dan Tubal ada di situ, dikelilingi oleh kuburan prajurit-prajurit mereka. Tanpa disunat, mereka semua tewas dalam pertempuran. Ketika hidup, mereka menimbulkan ketakutan di dunia.
(26) Mesekh, Tubal, dan semua tentara mereka ada di sana. Kuburan mereka ada di sekelilingnya. Semua orang asing itu terbunuh dalam pertempuran. Ketika mereka masih hidup, mereka membuat orang takut.
(27) Mereka tidak dibaringkan bersama pahlawan-pahlawan yang mati rebah pada zaman dahulu, yang turun ke dunia orang mati bersama segala senjata perangnya dan yang pedang-pedangnya ditaruh orang di bawah kepalanya serta perisai-perisainya terletak di atas tulang-tulangnya; sebab ketakutan terhadap pahlawan-pahlawan itu meliputi dunia orang-orang hidup.
(27) Mereka tidak mendapat penguburan secara terhormat seperti pahlawan di zaman dahulu yang turun ke dunia orang mati dengan bersenjata lengkap. Pahlawan-pahlawan itu dikuburkan dengan pedang di bawah kepala dan perisai di atas dada. Waktu masih hidup, pahlawan-pahlawan sungguh perkasa sehingga membuat takut semua orang.
(27) Sekarang mereka berbaring dekat orang berkuasa yang mati dahulu kala. Mereka dikubur bersama senjata perangnya. Pedang mereka terletak di bawah kepalanya, tetapi dosanya ada pada tulang-tulangnya, karena ketika mereka masih hidup, mereka membuat orang takut.
(28) Engkau akan telentang di tengah orang-orang yang tidak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang.
(28) Demikianlah orang Mesir akan dikuburkan dan dibaringkan di tengah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tewas dalam pertempuran.
(28) Mesir, engkau juga akan binasa dan berbaring dekat orang asing itu. Engkau berbaring bersama tentara yang lain yang terbunuh dalam pertempuran.
(29) Di situ Edom, raja-rajanya dan semua pemimpinnya, yang ditempatkan dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, walaupun mereka kuat; mereka dibaringkan dekat orang-orang yang tidak disunat dan dekat orang-orang yang turun ke liang kubur.
(29) Edom ada di sana dengan semua raja dan penguasanya. Dahulu mereka adalah prajurit-prajurit yang kuat, tetapi sekarang mereka terbaring di dunia orang mati bersama dengan orang-orang mati lainnya yang tidak mengenal Allah.
(29) Edom juga ada di sana. Raja-rajanya dan pemimpin lainnya ada di sana bersama dia. Mereka ialah tentara yang berkuasa, tetapi sekarang mereka berbaring dengan orang lain yang terbunuh dalam pertempuran. Mereka berbaring di sana dengan orang asing. Mereka ada di sana dengan orang lain yang pergi ke lubang yang dalam.
(30) Di situ pemimpin-pemimpin dari utara, semuanya mereka, dan semua orang Sidon, yang dengan malu turun dekat orang-orang yang mati terbunuh, walaupun dengan kekuatannya mereka sudah menimbulkan ketakutan terhadap mereka; mereka dibaringkan tanpa disunat dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur.
(30) Semua pangeran dari utara ada di sana, demikian juga orang-orang Sidon. Dahulu kekuasaan mereka menimbulkan ketakutan, tetapi sekarang mereka dipermalukan dan tanpa disunat turun ke dunia orang mati bersama orang-orang yang tewas dalam pertempuran. Di sana mereka berbaring dan menanggung noda bersama orang-orang yang turun ke dunia orang mati.
(30) Raja-raja dari utara ada di sana, semua mereka itu, dan semua tentara dari Sidon ada di sana. Kekuatan mereka menakutkan orang, tetapi mereka dipermalukan. Orang asing berbaring di sana bersama orang lain yang terbunuh dalam pertempuran. Mereka membawa aibnya ke lubang yang dalam.
(31) Firaun akan melihat mereka semuanya dan ia akan merasa terhibur dengan nasib khalayak ramai yang mengikutinya. Firaun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
(31) Bilamana raja Mesir dan tentaranya tiba di dunia orang mati dan melihat semua orang itu yang telah tewas dalam pertempuran, mereka akan merasa terhibur. Aku TUHAN Yang Mahatinggi telah berbicara.
(31) Ya, Firaun dan semua pasukannya akan dibunuh dalam pertempuran. Firaun akan terhibur ketika ia melihat rakyatnya yang banyak dan semua orang lain yang pergi ke tempat orang mati.” Demikianlah firman Tuhan ALLAH.
(32) Oleh karena ia menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup, maka ia dibaringkan di tengah orang-orang yang tidak disunat, dekat orang yang mati terbunuh oleh pedang. Firaun dengan seluruh khalayak ramai yang mengikutinya, demikianlah firman Tuhan ALLAH."
(32) Akulah yang menyebabkan raja Mesir menimbulkan ketakutan pada orang-orang yang hidup, tetapi dia dan tentaranya akan tewas dan dibaringkan bersama semua orang yang tidak mengenal Allah dan gugur dalam pertempuran. Aku TUHAN Yang Mahatinggi telah berbicara."
(32) “Orang takut terhadap Firaun ketika ia masih hidup, tetapi ia akan berbaring dekat kepada orang asing. Firaun dan pasukannya berbaring bersama semua tentara yang terbunuh dalam pertempuran.” Demikianlah firman Tuhan ALLAH.
Yehezkiel / Ezekiel / 에스겔
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
- 32 -
33343536373839404142434445464748