www.JESOES.com

Alkitab Online Kristiani Indonesia

Website ini berisi seluruh isi Alkitab dari Perjanjian Lama (39 kitab) hingga Perjanjian Baru (27 kitab) beserta perikop (TB), ada 5 buah terjemahan alkitab yaitu:

Untuk membaca Alkitab hanya dalam 1 bahasa terjemahan maka disarankan untuk mengklik salah satu bahasa terjemahan diatas karena lebih cepat loading hanya 1 Alkitab dan meringankan beban Internet anda, jika anda mau membaca beberapa bahasa terjemahan Alkitab sekaligus maka silahkan memakai menu dibawah ini.
Cari isi web dengan Google
(Search by Google)
Cari ayat ayat dalam Alkitab
(Search verses by keywords)
Alkitab (Bible)
Pilih Buku Pasal : Ayat
Choose Book Chapter : Verse
:
Nahum / Nahum / 나훔
- 1 -
23
Terjemahan Baru 1974
Bahasa Indonesia Sehari Hari 1985

[아가페 쉬운 성경 1994]
Versi Mudah Dibaca 2006

[English Amplified 2015]
1:1 = Judul
(1) Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum, orang Elkosh.
(1) Inilah pesan Allah mengenai Niniwe. Pesan itu dinyatakan dengan penglihatan yang diberikan kepada Nahum, seorang nabi yang berasal dari Elkos.
(1) Kitab ini ialah tentang penglihatan Nahum dari Elkosy. Inilah pesan yang buruk tentang kota Niniwe.
1:2-8 = Murka TUHAN
(2) TUHAN itu Allah yang cemburu dan pembalas, TUHAN itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. TUHAN itu pembalas kepada para lawan-Nya dan pendendam kepada para musuh-Nya.
(2) TUHAN Allah tak mau mempunyai saingan, orang yang melawan-Nya, pasti mendapat hukuman. Dengan sangat murka, Ia membalas dendam kepada mereka.
(2) [Tuhan Marah terhadap Niniwe] TUHAN ialah Allah yang cemburu. TUHAN menghukum orang yang bersalah dan Dia sangat marah. TUHAN menghukum musuh-musuh-Nya dan tetap marah terhadap mereka.
(3) TUHAN itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kaki-Nya.
(3) Memang TUHAN, tidak cepat marah; tetapi Ia juga sangat berkuasa sehingga barangsiapa berbuat kesalahan tak akan dibebaskan-Nya dari hukuman. Di mana TUHAN berjalan, di situ timbul topan; di tempat kaki-Nya menginjak, di situ debu menjadi awan.
(3) TUHAN panjang sabar, tetapi Dia juga sangat berkuasa. TUHAN akan menghukum orang yang bersalah. Ia tidak akan membiarkan mereka bebas. Ia akan memakai angin topan dan badai untuk menunjukkan kuasa-Nya. Orang berjalan di atas debu, tetapi Dia berjalan di atas awan.
(4) Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikan-Nya kering. Basan dan Karmel menjadi merana dan kembang Libanon menjadi layu.
(4) Ia mengancam laut dan mengeringkannya, segala sungai dijadikan habis airnya. Gunung Karmel dan padang-padang di Basan menjadi gersang dan di Libanon layulah segala kembang.
(4) Ia akan memarahi laut, dan laut menjadi kering. Ia akan mengeringkan semua sungai. Tanah subur Basan dan Karmel menjadi tandus dan mati. Bunga-bunga di Libanon menjadi layu.
(5) Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapan-Nya, dunia serta seluruh penduduknya.
(5) Gunung-gunung gemetar di hadapan-Nya; dan bukit pun menjadi cair semua. Jika TUHAN tampil, bumi bergetar, dunia dan semua penduduknya gemetar.
(5) Tuhan akan datang, dan gunung-gunung akan gemetar ketakutan dan bukit-bukit akan cair. Dia akan datang, dan bumi gemetar ketakutan. Bumi dan setiap orang di atasnya akan gemetar ketakutan.
(6) Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geram-Nya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murka-Nya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarah-Nya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapan-Nya.
(6) Siapa dapat tahan kalau TUHAN murka? Tiada yang dapat luput dari kemarahan-Nya? Ia melampiaskan amarah-Nya yang menyala batu hancur dan menjadi debu di hadapan-Nya.
(6) Tidak ada yang dapat berdiri terhadap kemarahan-Nya. Dan tidak ada yang dapat bertahan terhadap murka-Nya. Murka-Nya membakar seperti api. Batu-batu karang roboh apabila Ia datang.
(7) TUHAN itu baik; Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan; Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepada-Nya
(7) TUHAN itu baik, Ia melindungi umat-Nya waktu mereka susah, Ia menjaga orang yang berlindung kepada-Nya.
(7) TUHAN itu baik. Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memelihara orang yang berlindung kepada-Nya,
(8) dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuh-Nya dihalau-Nya ke dalam gelap.
(8) Seperti banjir besar yang melanda, dihancurkan-Nya musuh-musuh-Nya. Mereka yang berani melawan Dia dihantam-Nya dengan maut hingga binasa.
(8) tetapi musuh-Nya akan dibinasakan-Nya. Ia menghanyutkannya seperti banjir serta mengusirnya ke dalam kegelapan.
1:9 - 2:2 = Firman TUHAN kepada Yehuda dan Niniwe
(9) Apakah maksudmu menentang TUHAN? Ia akan menghabisi sama sekali; kesengsaraan tidak akan timbul dua kali!
(9) Rencana apapun yang kaubuat melawan TUHAN, pasti akan menemui kegagalan. Tak akan Ia membalas dendam-Nya sampai dua kali kepada musuh-musuh-Nya.
(9) Mengapa kamu membuat rencana melawan TUHAN? Ia akan membawa kehancuran supaya kamu tidak membuat kesulitan lagi.
(10) Sebab merekapun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering.
(10) Engkau akan dibakar seperti jerami yang kering seperti semak berduri yang terjalin-jalin.
(10) Kamu dibinasakan sama sekali seperti tumpukan duri yang dibakar. Kamu binasa dengan segera seperti jerami yang kering cepat terbakar.
(11) Bukankah dari padamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap TUHAN, orang yang memberi nasihat dursila?
(11) Daripadamu, hai Niniwe, telah muncul seorang yang penuh dengan rancangan jahat. Ia membuat rencana untuk melawan TUHAN.
(11) Seorang dari Niniwe merencanakan kejahatan menantang TUHAN. Orang itu seorang pengacau.
(12) Beginilah firman TUHAN: "Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa; sekalipun Aku telah merendahkan engkau, tetapi Aku tidak akan merendahkan engkau lagi.
(12) Maka kata TUHAN kepada Israel, umat-Nya, "Meskipun orang-orang Asyur itu kuat serta banyak jumlahnya, namun mereka akan dihancurkan lalu lenyap. Hai bangsa-Ku, Aku telah membuat kamu menderita, tetapi Aku tak akan melakukannya lagi.
(12) Inilah yang dikatakan TUHAN, “Orang Asyur sangat kuat. Mereka mempunyai banyak tentara, tetapi mereka akan habis. Mereka semua akan binasa. Hai umat-Ku, Aku telah membuat kamu menderita, tetapi Aku tidak lagi membuatmu menderita.
(13) Sekarang, Aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau."
(13) Sekarang akan Kuakhiri kuasa Asyur atas kamu, dan Kuputuskan rantai yang mengikat kamu."
(13) Sekarang Aku membebaskan kamu dari kuasa Asyur. Aku mematahkan kuk dari lehermu dan memutuskan rantai pengikatmu.”
(14) Terhadap engkau, inilah perintah TUHAN: "Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah allahmu Aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan; kuburmu akan Kusediakan, sebab engkau hina."
(14) Inilah keputusan TUHAN mengenai bangsa Asyur, "Mereka tidak akan mempunyai keturunan untuk penerus bangsanya. Patung-patung berhala yang ada di dalam kuil-kuil dewanya, akan Kuhancurkan. Kuburan untuk bangsa Asyur sedang Kupersiapkan, sebab mereka tak layak hidup!"
(14) Raja Asyur, TUHAN telah menyampaikan perintah ini tentang engkau, “Engkau tidak mempunyai keturunan lagi untuk meneruskan namamu. Aku akan melenyapkan berhalamu yang berukir dan patung-patung tembagamu yang ada di rumah dewa-dewamu. Aku sedang mempersiapkan kuburanmu sebab kesudahanmu segera datang.”
(15) Lihatlah! Di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu! Sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau; ia telah dilenyapkan sama sekali!
(15) Lihatlah, seorang utusan datang melalui gunung-gunung, membawa kabar baik, kabar kemenangan. Hai bangsa Yehuda, rayakanlah hari rayamu dan bayarlah kaulmu kepada Allah. Negerimu tak akan lagi dijajah oleh penjahat. Mereka sudah dihancurkan sama sekali.
(15) Lihatlah hai Yehuda. Dari gunung-gunung datang seorang suruhan membawa kabar baik. Ia memberitakan ada damai sejahtera. Hai Yehuda, rayakanlah hari rayamu, lakukanlah yang telah kaujanjikan. Pengacau tidak ada lagi yang datang menyerang engkau. Mereka semua sudah binasa.
Nahum / Nahum / 나훔
- 1 -
23